Prosinec 2008

Úvodom pre vás....

16. prosince 2008 v 22:13

Už podľa názvu tejto rubriky asi viete, že tu budeme prezentovať akcie, ktoré sa uskotočnili,alebo sa uskutočnia v našej materskej škole,všetko to nevšedné,čo naše bambulčatká zažili či zažijú.Sú to teda akcie, ktoré sa neuskutočňujú každý deň, ale z ktorých máme všetci radosť a na ktoré sa nesmierne tešia nielen detičky ale aj pani učiteľky.

Sú to akcie, ako je pečenie medovníčkov, príchod Mikuláša, Vianočný večierok,karneval, výlety do prírody,deň detí, či rôzne detské predstavenia,ako je divadielko,tvorivé dielne .....


Úvodom.......

7. prosince 2008 v 21:06

Vtejto rubrike vám predstavíme práce, ktoré zhotovovali naše detičky počas výtvarnej a pracovnej výchovy.Možno vám, milé pani učiteľky a teda naše kolegyne trošku pomôžeme a poradíme práve v čase, keď máte pocit že aj vám už dochádza fantázia.Poznáme to predsa všetky, niekedy nevieme, čím by sme naše deti zaujali,čo by sa im páčilo a čo by možno veľmi radi vytvorili.Tu nájdete teda detské výtvarné práce,práce z pracovnej výchovy.Možno si tu na svoje prídu nielen pani učiteľky,ale aj mamičky, ktoré majú doma neposedné, možno až veľmi aktívne detičky, ktoré radi niečo tvoria.

Nuž nech sa vám páči, prídte sem k nám a cítťe sa tu dobre.


Na začiatok...

7. prosince 2008 v 21:04

Už podľa názvu tejto rubriky asi viete, že tu budeme prezentovať akcie, ktoré sa uskotočnili,alebo sa uskutočnia v našej škôlke,všetko to nevšedné,čo naše bambulčatká zažili či zažijú.Sú to teda akcie, ktoré sa neuskutočňujú každý deň, ale z ktorých máme všetci radosť a na ktoré sa nesmierne tešia nielen detičky ale aj pani učiteľky.

Sú to akcie, ako je pečenie medovníčkov, príchod Mikuláša, Vianočný večierok,karneval, výlety do prírody,deň detí, či rôzne detské predstavenia,ako je divadielko,tvorivé dielne .....

<![CDATA[//><!]]>Na úvod

3. prosince 2008 v 21:13

V tejto rubrike budeme priebežne uvádzať námety,ktoré nám pošlete vy,naši milý hostia, a naše priateľky,mamičky a kolegyne.Podelíte sa tak s nami o množstvo vašich nápadov a o to, aké šikovné rúčky majú vaše ratolesti či už v škôlke, v škole ,alebo aj doma. Pošlite nám práce vašich ratolestí a my sa spolu s Vami o ne podelíme s ďaľšími našimi hosťami, ktorí zavítajú na náš blog.

Svoje námety, nápady, práce vaších ratolestí ako aj pripomienky nám zasielajte na náš e-mail:bambulkovo1@zoznam.sk ( pozn. za bambulkovo napíšte č.1.-jednotku, nie malé L)