Duben 2009

8 tipov na detské hry

23. dubna 2009 v 18:53 Zaujímavé články

8 tipov na detské hry


"Mami ja sa nudím" Tak túto vetu si vypočuje každá mamička možno častejšie ako by si priala. Ak sa nechcete zaradiť do radu zaneprázdnených rodičov, ktorí vyriešia detské voľnočasové aktivity pustením DVD-čka s rozprávkou alebo počítačovej hry, ponúkame vám niekoľko tipov ako svoje ratolesti zaujať. Precvičiť môžete ich vedomosti alebo zručnosti.

1. Dajte zelenú kreativite


Objavte vo vašom dieťati umelca. Vyskúšajte mu zadávať zaujímavé hry zamerané na zručnosť. Podľa rôznych návodov sa snažte vyrobiť rôzne zvieratká alebo postavičky. Používajte všelijaké metódy - lepenie rôznofarebného papiera, jeho skladanie do rozličných tvarov, zdobenie bavlnkami alebo flitrami.
Keď uvidíte, že sa mu darí, kúpte mu nejaký model na skladanie a pozorujte jeho úspechy. Alebo načrite do iného súdka a otestujte jeho maliarske schopnosti. Kreslenie na papier môže byť po chvíľke nudné, tak skúste napríklad maľovanie na kamene. Kreatívne deti začne po istom čase rovnaká činnosť skĺznuť do stereotypu, preto sa snažte obmieňať rôzne spôsoby.

2. Učenie hrou

Precvičovať vedomosti detí môžete v akejkoľvek oblasti. No my sa teraz zameriame na cudzie jazyky. Tie dnes vládnu svetom a vyžadujú si ich rôzne pracovné odvetvia. Preto sa dbá na vzdelávanie v tomto smere už od materskej škôlky. Ak nechcete, aby váš drobec zaostával, pripravujte ho i vy doma. Malé dieťa si pamätá rôzne slovíčka jednoduchšie a prijíma ich akoby v rámci vlastnej slovnej zásoby. Jednoducho pri hraní mu pomenúvajte rôzne hračky v inom jazyku. Na pomoci vám budú aj mnohé veci. Vyskúšajte napríklad knihy, ktoré majú rozprávky napísané dvojjazyčne.

3. Oprášte staré hry

Súčasná generácia akoby zabudla na hry, ktorými si skracovali dlhé chvíľky ich rodičia. Chyba je i v nás, pretože im ich nepripomíname a oni sa potom nemajú k ním kde dostať. Kráľu, kráľu, daj vojačka, sochy, remeselníci, kávačajrumbum boli kedysi hitmi našich ulíc. Zabávali sme sa na nich dlhé hodiny a ani sme nepomysleli na počítačové hry. Oboznámte ich s pravidlami a uchovajte ich čaro aj pre budúce generácie.

4. Vymysli mi príbeh

Precvičíte dieťaťu viacero sfér a donútite ho rozhýbať mozog, fantáziu a zapojíte do toho i kreativitu. Napíšte na papier rôzne predmety alebo mená ľudí. Potom nechajte deti vyžrebovať si po päť možností. Tie z vytiahnutých alternatív potom skomponujú príbeh. Je len na vás, ktorú z možností si zvolíte. Pokiaľ ide o menšie dieťa, bude stačiť, ak ho skonštruuje v mysli, väčšie deti už môžu nakresliť obrázok, kde zakomponujú tieto predmety a školopovinní si precvičia zároveň pravopis pri ich písaní. Najlepší príbeh potom odmeňte sladkou výhrou.

5. Zapájajte deti do domácich prác

Samozrejme v správnej miere. Keď váš drobec rád pomáha pri varení, neodtláčajte ho od seba. Prideľte mu nejakú jednoduchú činnosť, ktorú s určitosťou zvládne. Alebo tým menším vytiahnite prázdny hrniec, kde si budú variť vlastnú polievočku. Dôležité je dať mu šancu, pretože v budúcnosti môže k tejto činnosti chytiť averziu. Takto ho môžete zapojiť aj do upratovania. Nechajte ho odkladať menšie veci alebo priniesť nejaké menšie upratovacie prostriedky, ako prachovka.

6. Spoznávajte prírodu

Vyberte sa s deťmi na prechádzku. Na prvýkrát im ukážte rôzne kvety, listy stromov alebo plody. Na druhej prechádzke už precvičte ich vedomosti. Zorganizujte súťaž a povedzte im, aby vám doniesli nejaké konkrétne kvietky a ten, kto donesie najrýchlejšie najviac správnych rastlín je víťaz.

7. Donúťte ich premýšľať

Dávajte im rôzne hádanky alebo sa ich snažte naučiť nejaké riekanky. Hrajte s nimi rôzne hry, pri ktorých musia dať do pohybu mozgové závity. Striedajte šibenicu, pri ktorej budete hádať rôzne slová alebo flotilu, pri ktorej budete hľadať loďky protihráča. Meno-mesto-zviera-vec oživte aj o iné kategórie, aby hra nebola tak fádna.

8. Zorganizujte olympiádu

V každom dieťati je zakorenená prirodzená súťaživosť. Vymyslite rôzne disciplíny a zorganizujte olympiádu o rôzne ceny. Striedajte vedomostné disciplíny so športovými, aby mali šancu aj menej zdatné deti.

Na úvod......

12. dubna 2009 v 22:04 Od Vás pre nás

V tejto rubrike budeme priebežne uvádzať námety,ktoré nám pošlete vy,naši milý hostia, a naše priateľky,mamičky a kolegyne.Podelíte sa tak s nami o množstvo vašich nápadov a o to, aké šikovné rúčky majú vaše ratolesti či už v škôlke, v škole ,alebo aj doma. Pošlite nám práce vašich ratolestí a my sa spolu s Vami o ne podelíme s ďaľšími našimi hosťami, ktorí zavítajú na náš blog.

Svoje námety, nápady, práce vaších ratolestí ako aj pripomienky nám zasielajte na náš e-mail:bambulkovo1@zoznam.sk ( pozn. za bambulkovo napíšte č.1.-jednotku, nie malé L)
Stravovacie návyky predškolákov

8. dubna 2009 v 10:16 Zaujímavé články
Stravovacie návyky predškolákov.

S pojmami zdravie, zdravý životný štýl, zdravá životospráva, či obezita sa dnes stretávame na každom kroku. Dôvodom sú choroby, ktoré v súčasnosti spôsobujú najväčšiu úmrtnosť, a to sú srdcové choroby a rakovina. Tieto choroby majú veľa dočinenia so životnými návykmi. Spomedzi všetkých ľudských návykov je to práve návyk na stravu, ktorá má najväčší dopad na zdravie. Hovorí sa, že prinajmenšom 40% všetkých súčasných chorôb je spojených so stravovacími návykmi. Tieto je potrebné utvárať u človeka už odmalička.


Rodičia sa pri výchove svojich detí väčšinou podvedome opierajú o zvyklosti, podľa ktorých boli sami vychovávaní. Rodičia by mali u dieťaťa vytvoriť také základy stravovacích návykov, aby dieťa považovalo stravovanie za samozrejmosť, ku ktorej ho nikto nenúti a tiež mu nikto nesľubuje ktoviečo za to, že svoju porciu jedla zje. Rodičia by ho mali viesť k dodržiavaniu časového rozvrhu pri jedle, dieťa by sa malo naučiť ovládať svoje chute, malo by byť pre neho samozrejmé, že si pred jedlom musí umyť ruky, že ovocie a zeleninu musí najskôr umyť, než ich dá do pusy, že nehryzie z cudzieho krajca.
Existuje tvrdenie, že vzťah k jedlu a stravovaniu vzniká už v tele matky a závisí často od jej stravovacích návykov. Práve matka zohráva dôležitú úlohu pri "odstavení" dieťaťa, kedy dieťa chce jesť úplne samé. Je to obdobie približne od 7. - 9. mesiaca. Postupne bude dieťa objavovať celý nový svet chutí a konzistencií. Práve v tomto období pri nesprávnom prístupe dochádza k "vypestovaniu" chýb vo vzťahu dieťa a správna výživa:
- Chuť do jedla je ovplyvnená spôsobom, akým je strava podávaná. U človeka má chuť do jedla väčšiu váhu ako hlad. Podstatný je tu citový vzťah, ktorý je založený na potešení. Môžu do toho zasahovať aj vnútorné podmienky dieťaťa.
- Prílišná citlivosť matky na svoju osobu, ak dieťa jedlo odmieta a práve to prináša riziko boja okolo stravy. Nútiť dieťa, ktoré nie je hladné, jesť, znamená vytvárať problém. Silné naliehanie, prísne odkazy, akokoľvek ospravedlnené pred okolím, vyvolávajú u dieťaťa nevedomý odpor, alebo jasný názor.
- Vydieranie "jedna lyžička za mamičku, jedny za ocka" - táto metóda vychádza z citového vydierania. Dieťa z takejto situácie pochopí, že musí jesť, aby rodičom urobilo radosť, alebo aby zaistilo prežitie mamky a ocka a ďalších členov rodiny. Lenže človek neje pre iných ale pre seba.
- Cukrík ako odmena. Ak pri ponúkaní odmeny sladkostí za to, že dieťa zje všetko, čo má na tanieri, dieťa nezje preto, že má chuť do jedla, ale preto, že bolo vydierané. " Keď zješ mäsko, dostaneš cukrík."
- Ujedanie medzi jedlami sa neodporúča. Niektoré matky nevedia odpovedať na požiadavky svojho dieťaťa inak ako potravou. Jesť bez prestania nie je znakom psychickej vyrovnanosti. Tí, čo jedia (pojedajú) medzi jedlami, často to robia z nudy a tiež s tým kompenzujú nedostatok citového vzťahu.

Výživa v materskej škole

Odborníci na výživu v súčasnej dobe zdôrazňujú, aká naliehavá úloha je ozdravenie našej populácie, pretože
neustále narastá vážne narušovanie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky. Školské stravovacie zariadenia v spolupráci so školou majú možnosť výrazne ovplyvniť, zmeniť či zlepšiť rôzne negatívne ukazovatele zdravotného stavu detí a mládeže. V školských stravovacích zariadeniach sú zabezpečené zásady správneho stravovania a zostavovania vhodných jedálnych lístkov pri zohľadnení ekonomickej situácie na základe Vyhlášky MŠ SR č. 107 (1996 Z.z.), kde je uvedená časová štruktúra jedálnych lístkov, obsahová štruktúra pokrmov, všeobecné zásady stravovania atď. Pozorovaním sa zistilo, že u detí sa prejavujú rôzne chuti do jedla. Môžeme len konštatovať, že dieťa nie je stroj a sú dni, kedy vydá viac energie a má väčší hlad, horúce dni, kedy má dieťa predovšetkým smäd, dni, keď sa necíti vo svojej koži alebo keď vonku prší, hrá sa dnu a nemá taký výdaj energie. Existujú deti, ktoré majú kolobeh látkovej výmeny pomalší. Majú malú telesnú spotrebu, ktorá je pre nich normálna a typická a nedá sa ničím ovplyvniť. Sú to často deti drobnejšie, veľmi čulé, ktoré majú veľa záujmov. Dobre prospievajú, len sú chudšie ako rovnako staré deti v ich okolí a niekedy môžeme mať pocit, že to nie je v poriadku.

Odporúčania do praxe pre učiteľky predškolských zariadení:

- Vytvoriť správnu klímu v triede. Dieťa sa musí cítiť dobre, "v pohode". Dieťa nemá mať pocit, že musí zjesť všetko, čo je na tanieri. Sú to najmä deti, ktoré toľko jedla nepotrebujú a predsa sú dostatočne čulé a zdravé. Preto je dôležité, aby dieťa nemalo z jedenia traumu ale radostný pocit.
- Prihovoriť sa dieťaťu individuálne. Prejaviť o dieťa záujem, zistiť dôvody nechutenstva. Učiteľka sa posadí k dieťaťu, pohladká ho, vľúdne osloví.
- Spočiatku je dobré dieťa prikŕmiť a nadviazať s ním rozhovor. Zistiť, ako sa práve cíti.
- Nenaliehať na dieťa v prípade, ak nemá na jedlo chuť. Pokúsiť sa ponúknuť mu aspoň časť jedla, alebo nech si dieťa samo vyberie, čo má najradšej.
- Nedávať najavo žiadnu emocionálnu reakciu, ak dieťa jedlo odmieta. Akceptovať dieťa s pochopením. Voliť s dieťaťom dohodu: "Keď nechceš, nemusíš jesť, ale potom môžeš byť hladný." Dieťa nadobúda pocit, že sa rozhoduje samé a nie pod nátlakom niekoho iného.
- Sledovať dieťa v priebehu dňa, pozorovať jeho správanie a prejavy.
- Zistiť možné dôvody nechutenstva v rozhovore s rodičmi. Zistiť, aké zvyklosti má dieťa doma. Poznať dieťa a jeho prejavy v rodine.

Odporúčania do praxe pre vedúce školských jedální

- Spolupracovať s učiteľkami MŠ
- Zistiť, či jedlo deťom chutí alebo nechutí
- Zostavovať jedálny lístok pre deti tak, aby boli jedlá nielen racionálne a spĺňali všetky požiadavky zdravej výživy, ale aby deti prejavili o ne záujem v čo najväčšej miere.

Odporúčania pre rodičov

- Rodičia by mali zostavovať jedálny lístok domácnosti podľa zásad správnej výživy.
- K správnym stravovacím návykom viesť deti vlastným príkladom a výchovným zjednotením rodičov.

Odporúčania vo vzťahu k inštitucionálnym edukačným zariadením

- Edukačné ciele zamerať na racionálnu výživu. Vytvárať tak u detí správne stravovacie návyky.
- Spolupráca školy a rodiny by mala pozostávať z týchto aktivít:
*
sprístupniť rodičom literatúru s témou zdravej výživy - knihy, časopisy, pracovné zošity
* realizovať aktivity na zvýšenie konzumácie zeleniny, ovocia, mliečnych výrobkov, pitie mlieka a pod.,
v spolupráci s potravinárskymi podnikmi a rodičmi detí
·
Ochutnávka zdravých jedál v MŠ pre rodičov - Čo jedia deti v škôlke
· Články na tému zdravej výživy v školskom časopise
· Nástenky, propagačný materiál s témou zdravej výživy umiestniť na viditeľnom mieste v MŠ
· Ponuka receptov zdravých jedál rodičom
· Individuálne rozhovory s rodičmi na tému zdravého stravovania detí, prednášky, besedy a pod.


Úvodom..

3. dubna 2009 v 10:22

Už podľa názvu tejto rubriky asi viete, že tu budeme prezentovať akcie, ktoré sa uskotočnili,alebo sa uskutočnia v našej materskej škole,všetko to nevšedné,čo naše bambulčatká zažili či zažijú.Sú to teda akcie, ktoré sa neuskutočňujú každý deň, ale z ktorých máme všetci radosť a na ktoré sa nesmierne tešia nielen detičky ale aj pani učiteľky.

Sú to akcie, ako je pečenie medovníčkov, príchod Mikuláša, Vianočný večierok,karneval, výlety do prírody,deň detí, či rôzne detské predstavenia,ako je divadielko,tvorivé dielne ....