Květen 2009

O nás:

28. května 2009 v 22:08 Kto sme

Víziou materskej školy na ulici D.Štúra v Seredi je vytvorenie šťastného detstva zabezpečením istoty a harmónie,ktorá dodá deťom materskej školy silu k zvládnutiu ďalších úloh.


Strategickým cieľom našej materskej školy je prostredníctvom školského vzdelávacieho programu rozvíjať schopnosti, zručnosti, osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej a telesnej oblasti, ale aj vytvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí.


Východiskom je vyzdvihnutie jedinečnosti dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie do kolektívu.

Personál materskej školy:a ďalšie dobré tetušky,ktoré sa starajú o správny chod našej materskej školy